Groep 6

Welkom bij…. Een kijkje in Bernardus’ groep 6!

Schooljaar: 2019/2020

Wij in de 6 krijgen les van juf Sabine en op vrijdag van juf Maaike.

Wij zijn blij met onze prachtige en nieuwe lesmethode Blink.

Hiermee kunnen wij thematisch werken met de vakken van wereldoriëntatie!

Geschiedenis, natuur/techniek én aardrijkskunde (met topografie) worden per thema met elkaar verbonden.

groep 6 1groep 6 2

Wij leren aan de hand van de onderzoekscyclus, zoals de thema’s van Blink worden opgebouwd, 21e eeuwse vaardigheden.  

Vaardigheden zoals het opstellen van interessante onderzoeksvragen en daar goed geformuleerde antwoorden op vinden. Hiervoor moeten we soms proefjes doen of in verschillende teksten duiken. Dit bevordert weer ons begrijpend lezen.

We werken veel samen en maken gebruik van onze Chromebooks.

Ook maken wij uiteenlopende creatieve eindproducten die we zelf presenteren of tentoonstellen.

Doordat we thematisch werken zijn we meer betrokken bij een onderwerp. Bijvoorbeeld bij het thema van sept/okt 2019: Wereldse Kinderen.

Wijzelf zijn dat natuurlijk ook! Wereldse kinderen!

Daarom hebben we een hele leuke knip-en-plak-opdracht gedaan met foto’s van onszelf. De opdracht was “Jezelf in een andere wereld zetten”.  

Daarna onderzochten we leeftijdsgenoten die uit andere werelddelen komen en vergeleken hun schoolleven en hun omgeving met die van ons.

De 7 werelddelen kwamen hierdoor meteen mooi aan bod.

Toen volgden er een paar hele leuke lessen over kinderen die 200 jaar geleden leefden in de 19e eeuw! Dat was pas een interessante vergelijking met toen en nu. Wat een geluk dat wij nu geen kinderarbeid meer hebben!

We hebben er ook meteen een hoop nieuwe woorden bij geleerd zoals multicultureel, kenmerken en de eigenschap. Ons eindproduct wordt een ik- en jij-boek. Binnenkort komen onze ouders dit allemaal bekijken!

In onze klas leren wij verder …..groep 6 3

Dat we een hele leuke groep samen zijn en dat we elkaar (moeten) kunnen vertrouwen:

Dat wij met onze spiksplinternieuwe rekenmethode Wereld in getallen soms hele leuke extra lessen krijgen aangeboden waarbij we superleuk met elkaar kunnen samenwerken:

 

groep 6 5

 

groep 6 4

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl