Groep 6

Welkom in groep 6

6

Groep 6 is voor veel kinderen een spannend jaar.

Er wordt in groep 6 uiteraard behoorlijk veel aandacht besteed aan de vakken Taal, Rekenen, Spelling en begrijpend lezen. Met rekenen, methode Wereld in getallen, hebben we het vooral over type sommen als 45x34, 4566 + 3456, 8160 : 80 en 6768 – 4567. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het metriek stelsel.

Naast voor alle 'normale' vakken, als Taal, Rekenen, Spelling, Begrijpend lezen waar de kinderen af en toe een toets voor hebben, hebben we ook voor zaakvakken als Geschiedenis, Aardrijkskunde, Verkeer en Natuur en Techniek af en toe een toets. Hier krijgen de kinderen dan een samenvatting voor mee naar huis die ze moeten leren. 

 Wij hebben op donderdagochtend en vrijdagmiddag gym van meester Koen. Als de kinderen hun gymspullen vergeten kunnen ze helaas niet mee gymmen. 

De kinderen hebben al een aantal keren huiswerk mee gekregen. Ze krijgen op dinsdag het huiswerk mee en op vrijdag moet het worden ingeleverd. De kinderen krijgen per week 2 kantjes huiswerk mee naar huis. De inhoud van het huiswerk is afgestemd op de stof die tijdens de lessen wordt aangeboden. In de weken dat de kinderen ook leerwerk hebben, zal ik de hoeveelheid/niveau van het huiswerk aanpassen.

 

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl