Groep 8

Welkom in groep 7 en 8

Voor groep 8 is het een heel spannend jaar, want dit is het jaar waarin de leerlingen hun definitieve advies krijgen. Door het jaar heen zijn er verschillende toetsen, die daarvoor van belang zijn. Zo hebben de leerlingen de NIO, Drempelonderzoek,  CITO M8 toetsen en de IEP toets. 

Rekenen: 

Voor rekenen werken we met de methode Wereld in Getallen, de lessen maken de leerlingen op Chromebooks. Onderstaand ziet u een poster per groep met een aantal rekendoelen waar we dit jaar aan werken. Eén keer in de week krijgen de leerlingen rekenhuiswerk mee naar huis.\

2

Begrijpend lezen:

Voor begrijpend lezen werken we met de methode Nieuwsbegrip. Voor begrijpend lezen krijgen de leerlingen ook huiswerk.

Nieuwsbegrip gaat uit van de volgende didactische principes:

·        Leerlingen zijn gemotiveerd om te lezen door de actualiteit en door eigen inbreng in de onderwerpkeuze

·        Leerlingen breiden door te lezen hun kennis van de wereld uit en die kennis gebruiken zij weer bij het begrijpen van andere teksten

·        Lezen is een sterk meta-cognitieve activiteit: leerlingen moeten al lezende hun denkproces aansturen en hun eigen tekstbegrip monitoren

·        Leesstrategieën helpen om actief te lezen en teksten te doorgronden

·        Een stappenplan is een hulpmiddel om de strategieën in samenhang te gebruiken

·        De strategieën worden niet ineens beheerst, maar dienen vaker toegepast te worden op steeds nieuwe teksten, met als doel automatisering en transfer

·        Een leesaanpak waarbij een expert hardop denkt, draagt bij aan inzicht in de strategieën en aan beter tekstbegrip

·        Leerlingen leren ook van elkaar als 'model' en van het samen bespreken van teksten

·        Sleutelvragen ondersteunen het doorgronden van de kern van een tekst en belangrijke verbanden

·        Aandacht voor woordenschat is erg belangrijk voor goed tekstbegrip

Taal:

Voor taal werken we met de methode Taal in Beeld, hieronder een voorbeeld van het leerstofoverzicht groep 8

3

Blink

Wereldoriëntatie groep 7 en 8

Per jaar werken de leerlingen aan vijf grote thema’s over de wereld, waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap geïntegreerd aan bod komen. In deze thema’s krijgen de leerlingen een basis aan kennis aangeboden en krijgen ze de ruimte om zelf te onderzoeken wat ze interessant vinden. Na een gezamenlijke introductie van het thema, volgen er vier geleide onderzoekslessen waarin zowel kennis als vaardigheden aan bod komen. Daarna gaan ze aan de slag met een eigen onderzoek. Dat kan zelfstandig, in tweetallen of in groepjes zijn. Bij elk thema werken ze naar een gezamenlijk eindproduct toe, bijvoorbeeld een beleefmuseum over wereldsterren.

Op www.blinkwereld.nl vind je meer informatie over het lesmateriaal.

 

 

GrooveMe

Engels in groep 7 en 8

De leerlingen leren Engels met bekende popsongs van nu. Soms staat de artiest centraal (bijvoorbeeld als kinderen de kledingstijl van Justin Bieber mogen beschrijven) een andere keer de clip (wat maakt een videoclip nu succesvol en leuk, bijvoorbeeld van Lukas& Steve?) of de inhoud van de songtekst (als Ed Sheeran zingt over zijn jeugd en zijn dorp in Castle on the Hill). Leerlingen leren woorden, zinnen en in groep 7/8 ook grammatica. De vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven en spreken) worden elke les uitgebreid geoefend.

Zelf Engels spreken is veel minder eng als de leerlingen eerst mogen meezingen en meelezen met karaoke! De leerlingen gaan zo goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs.

Op www.groove.me vind je meer informatie over Groove.me.

 

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl