Inhoud Kanjertraining

kanjer-training-laatje

www.kanjertraining.nl

 

De Kanjertraining is een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. De methode bestaat voor iedere groep uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Door middel van de Kanjertraining willen wij ervoor zorgen dat de kinderen lekker in hun vel zitten, zich veilig voelen op school en conflicten op een goede manier kunnen oplossen. Vanuit deze omschrijving werken we aan de volgende doelen:

Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.

Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.

Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.

Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.

Leren om verantwoordelijkheid te nemen.

Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Om bovenstaande doelen te behalen worden er in alle klassen lessen Kanjertraining gegeven. Dit gebeurt met behulp van knieboeken en werkboeken. Ook is er digitaal lesmateriaal beschikbaar. Maar alleen het geven van de lessen uit de methode is niet genoeg. Eigenlijk zijn we de hele dag door bezig met Kanjertraining. Zo benadrukken we steeds dat we elkaar op een positieve manier aanspreken. Ook het respect hebben voor elkaar komt elke dag aan bod. Wanneer er vervelende situaties zijn ontstaan, wordt bij het uitspreken hiervan ook altijd de Kanjertraining betrokken. De kinderen kunnen vaak heel goed van zichzelf zeggen welke pet zij op dat moment op hebben. De Kanjertraining is in feite dan ook meer dan alleen een methode, het vormt voor scholen de leidraad om pedagogisch beleid te maken.

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl