Ouders Kanjertraining

Als school willen we de ouders graag betrekken bij de Kanjertraining. Om de sociaal emotionele ontwikkeling goed te laten verlopen, is het handig voor u als ouders, om te weten hoe we bepaalde zaken op school aanleren en bespreken.

Een keer per jaar wordt er daarom een ouderavond georganiseerd die in het teken staat van de Kanjertraining. Deze avond wordt verzorgd door OnderwijsAdvies. Zij begeleiden de school bij het geven van de lessen Kanjertraining en verzorgen ook een studiedag voor de leerkrachten in het kader hiervan. Tijdens de ouderavond komt de inhoud van de Kanjertraining aan bod en is er gelegenheid voor vragen.

Twee keer per jaar wordt er in de klassen een kijkmoment georganiseerd. U kunt op dat moment een les Kanjertraining bijwonen. Zo krijgt u een beter beeld van wat de lessen inhouden en kunt u hier ook thuis op inspelen.

Daarnaast wordt u via het Bernardus Nieuwsblad regelmatig op de hoogte gebracht van wat er in de klas op dat moment gedaan wordt aan de Kanjertraining.

Gedurende het schooljaar komen alle schoolregels uitgebreid aan bod. Per maand staat er 1 (of 2) regel centraal. U zult deze regel ook binnen de school op verschillende plaatsen zien hangen.

We hopen dat u ook thuis iets heeft aan de Kanjertraining.

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl