De gymles

Informatie Vanuit de gymzaal.

Locaties:

De gymlessen voor de groepen 1/2 vinden plaats in de speelzaal op school.

De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 worden gegeven in de gymzaal aande Richard Holkade.

Aantal gymlessen:

Alle groepen, met uitzondering van de groepen 7, hebben 2x per week gym.

De groepen 7 hebben ook dit jaar weer 1 “natte” gymles. Dit betekent dat zij 1 keer in de week zwemles hebben.

Vaardigheden en methode:

Tijdens de gymlessen wordt er gewerkt aan verschillende vaardigheden. Hierbij kunt u denken aan: springen, klimmen, mikken, etc. Maar niet minder belangrijk is de sociale vaardigheid. Kinderen werken in hetero genen groepen. Dit betekent groepen van verschillende niveaus. Kinderen moeten zich kunnen aanpassen aan andere kinderen. Kinderen moeten een spel samen kunnen spelen. Iedereen heeft hierin zijn eigen rol.

De methode die wij gebruiken voor de gymlessen is:

groepen 1/2: Bewegingsonderwijs in het speellokaal

groep 3 t/m 8: Basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs.

Kleding:

Tijdens de gymlessen is het van belang dat kinderen aparte gymkleding hebben. Dus geen kleding waarmee ze ook in de klas zitten. Dit betekent dus ook dat de kinderen zaalschoenen hebben die niet buiten gedragen worden. Wanneer een kind geen kleding heeft zal het kind met de leerkracht mee terug gaan naar school.

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl